İşveren Mühendisliği&Denetim Hizmeti

İşveren Mühendisliği&Denetim Hizmeti

İşveren temsilcisi olarak, projelendirme, imalat gözetimi, inşaat kontrolü, devreye alma ve projenin eksiksiz olarak işveren kabulünü gerçekleştirmek üzere sunulan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri bütünüdür.

Bu kapsam dahilinde;

• Nihai tasarım oluşturulması
• Santral ekipmanlarına ilişkin gözetim ve test planları kontrolü ve plan dahilindeki ekipman testlerinin yapılması
• Santral yapım süresince, inşaatın kusursuz ilerlemesi üzerine tam zamanlı teknik destek verilmesi
• Test devreye alma süreci içerisinde, tüm elektriksel testlerin yapılması
• Kusursuz devreye alınan santralin final kabul gözetim raporunun oluşturulması
• Performans kabul testlerinin yapılması
• TS EN 62446 uyarınca, santralin uluslararası standartlarda kurulduğuna ilişkin sertifikalandırılması