EPDK/Lisanslı Proje Yönetimi

EPDK/Lisanslı Proje Yönetimi

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca projelerin önlisans başvuru dosyasının hazırlanarak EPDK’ya Önlisans başvurusunda bulunulması ile başlayan süreç ön lisansın alınmasının ardından Önlisans-lisans arası gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile devam ettirilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında;

• İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması
• Halihazır Harita Alımının Yapılması ve Onaylatılması
• Arazi Mülkiyet Edinimi Sürecinin Yönetimi
• ÇED Sürecinin Yönetimi
• Halihazır Harita Alımı
• Toprak Etüd ve Toprak Koruma Projeleri Hazırlanması
• Kamulaştırma Hizmetleri
• Orman İzinleri
• Hazine Arazileri Üzerinde İrtifak ve Üst Hakkı Tesis Edilmesi

Gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesinin ardından lisans başvuru dosyanın hazırlanması ve lisansın alınması işi gerçekleştirilmektedir.