Devlet İhracat Desteği

Devlet İhracat Desteği

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 

150.000 İLE 400.000 DOLAR’A VARAN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ ( UR-GE DESTEĞİ ) 

AMAÇ: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KAPSAM: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ

Destek TürüDestek

Oranı

Destek

Limiti

Süre/AdetFaydalanıcı
İhtiyaç Analizi,

Tanıtım,

Eğitim ve Danışmanlık

 

75%

 

400.000 $

 

Proje Süresince (36 Ay)

 

İşbirliği

Kuruluşları

 

Yurt Dışı Pazarlama

 

75%

150.000 $ /

Program

10 programİşbirliği

Kuruluşları

 

Alım Heyeti

 

75%

100.000 $ /

Program

10 programİşbirliği

Kuruluşları

 

İstihdam

 

75%

Emsal Brüt

Ücret

2 kişi; Proje Süresince

(36 Ay)

İşbirliği

Kuruluşları

 

Bireysel Danışmanlık

 

70%

50.000 $ / yıl3 YılŞirketler

 PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KAPSAM: Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

DESTEK UNSURLARI TABLOSU

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
Destek TürüDestek

Oranı

Destek

Limiti

Faydalanıcı
ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000,

27001,50001)

 

 

 

 

50%

 

 

 

250.000 $ /

Yıllık

 

Ticari Ve Sınai

Şirketler

 

 

 

Tarım Şirketleri

 

CE İşareti
Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve

Sağlık Sertifikaları

Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre

Belgeleri*

 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

AMAÇ: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

KAPSAM: Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler. 

Yurtdışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü

 

Destek

Oranı

Destek

Limiti

Süre/

Adet

Faydalanıcı
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği 

70%

 

5000 $

 

10 adet/

yıl

 

Şirket

 RAPOR DESTEĞİ 

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.