Hibe&Teşvik

Hibe&Teşvik

Yenilenebilir enerji santralleriyle ilgili birçok kurumun desteği olmak üzere başlıca hibe programları aşağıda sıralanmıştır.  Türkiye’de mevcut hibe uygulamaları olarak;

 

·        IPARD Hibe Programları  TKDK ( Avrupa Birliği Destekli),

·        Kırsak Kalkınma Yardımları Destekleme Programı KKYDP ( Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Destekli),

·        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ),

·        Kalkınma Ajansı Hibeleri,

·        TÜBİTAK Hibeleri,

·        Ulusal Ajans Hibeleri