Lisansız Proje Geliştirme

Lisansız Proje Geliştirme

ÇATI TİPİ LİSANSSIZ GES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca Çatı Üzeri GES projelerinde öz tüketim ve mahsuplaşmaya dayalı olarak;

• SANAYİ
• TİCARETHANE
• MESKEN

Çatılarında:

• Tüketicilerin enerji tüketim ve enerji ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi
• Alan büyüklüğüne ilişkin kurulu güç ve kapasite hesaplarının yapılması
• Tesisin enerji üretim simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
• Tesise ilişkin ekonomik analiz, NPV, IRR ve Geri Dönüş hesaplarının yapılması
• Tesise ilişkin aplikasyon çalışmalarının yapılması
• Tesisin genel vaziyet planı ve tek hat şemalarının çıkarılması
• İlgili dağıtım şirketine Lisanssız Elektrik Üretimi için Çağrı Mektubu Başvuru Dosyasının Hazırlanıp Sunulması
• Hazırlanan Çağrı Mektubu başvurusunun ilgili dağıtım şirketi ve TEİAŞ’tan takibi ve sonuçlandırılması
• Bağlantı Anlaşması başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
• Hazırlanmış olan TEDAŞ nihai projelerin teknik kontrolünün sağlanması
• TEDAŞ Projelerinin onay süreçleri takibi ve sonuçlandırılması
• Tesislerde kullanılacak ekipmanlar ile ilgili olarak teknik şartnamelerin hazırlanması
• Tesislerde inşaat aşamasında işveren mühendisliği hizmetleri ile yapılan kurulumun teknik şartname, ulusal ve uluslararası standartlara göre denetlenmesi
• Tesislere test-denetim hizmetlerinin sağlanması ve müşteri kabulünün gerçekleştirilmesi