Tasarım ve Fizibilite Çalışmaları

Tasarım ve Fizibilite Çalışmaları

Proje sahasının tanıtılması, proje sahasının faaliyete geçme süresine ve iş planına ilişkin öngörülerde bulunulması, projenin izin süreçleri ve idari dokümanlarının kontrolü, projede kullanılacak ekipmanların tanıtılması, proje elektrik enerjisi üretim simülasyonlarının hazırlanması ve projenin ekonomik analiz çalışmalarına ilişkin olarak; IRR, geri dönüş, NPV hesapları gerçekleştirilmektedir. Raporda, projeler için detay SWOT analizleri hazırlanarak Yatırımcı’nın yatırıma başlamadan önce gerekli tüm bilgiye haiz olunması amaçlanmaktadır.

Yatırımcı ve Finans Kuruluşlarının proje yapılabilirliğinin kanıtlanabilmesi üzerine gerekli bilgi, belge, tasarım ve hesaplamaların sistematik bir şekilde sunulması ve gerekli tüm bilgiye haiz olunmasını amaçlar.

Bu kapsamda;

• Proje sahasının tanıtılması
• Proje sahasının faaliyete geçme süresine ve iş planına ilişkin öngörülerde bulunulması
• Projenin izin süreçleri ve idari dokümanlarının kontrolü
• Projede kullanılacak ekipmanların tanıtılması
• Proje elektrik enerjisi üretim simülasyonlarının hazırlanması
• Projenin ekonomik analiz çalışmalarına ilişkin olarak, IRR, geri dönüş, NPV hesapları gerçekleştirilmesi
• Üç boyutlu tasarım
• Gölgelenme analizi
• Kurulu güç optimizasyonu
• Elektrik, mekanik, statik ve inşaat projelerinin ve hesap dosyalarının hazırlanması