GES Üretim Analiz ve Raporlanması

GES Üretim Analiz ve Raporlanması

Üretim Değerleme: GES sahanızın anlık üretiminin planlanan değerine göre durumunu, santralde üretilen enerjinin beklenen üretim değeriyle karşılaştırılarak raporlanır..

Yatırım Değerleme: GES Sahalarının finanse edileceği ya da el değiştireceği zamanlarda güncel üretim verisi, santralin fiziksel durumu ve üretim profili detaylı olarak raporlanarak sizlere sunulur.

Due Diligence Hizmetleri: Bankalar, sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler için saha inceleme ve durum tespit çalışmalarıdır. Saha uygunluğu, proje-doküman kontrolleri, kurulum esnası ve kurulum sonrası doğrulama çalışmaları tarafımızca yapılır.