Kurumsal Güvenlik Programı


Tüm İnvest Solar Enerji  çalışanları konumlarından ve görevlerinden bağımsız olarak güvenlik konusunda aktif bir rol oynuyor. Müşteri projelerimiz ve iş operasyonlarımızda en yeni koruyucu ekipmanları, iyi tanımlanan prosedürleri ve uygulamaya özel eğitimleri sunarak en yüksek güvenlik seviyesine ulaşıyoruz.

Kurumsal Güvenlik Yöneticileri

GÜVENLİK BİZİM ELİMİZDE

Yaptığımız işte tehlikeli maddelere maruz kalma riski var. Kendimizi en önemli varlıklarımız olan müşterilerimizin, onların müşterilerinin, çalışanlarımızın ve yaşadığımız toplulukların güvenliğini politikalar, süreçler, eğitim ve teknolojilere en yüksek önceliği vererek onları korumaya adadık.

Kapsamlı güvenlik programımız kurumsal Güvenlik ve Sağlık Politikamıza dayanıyor ve müşteri beklentilerini karşılamak adına güvenli çalışma stratejilerini planlama ve uygulama imkânı verecek şekilde Kurumsal Güvenlik Grubumuzda bulunan teknik güvenlik uzmanları tarafından yönetiliyor. Güvenliğe olan bağlılığımız çalışanları iş yerindeki gerçekleşebilecek tehlikeli durumları tespit etme, bu durumlardan kaçınma ve bu durumları raporlama konusunda etkin bir şekilde eğiten dayanıklı iletişim programlarımızla güçlendiriliyor.

GÜVENLİK PROGRAMININ ÖNEMLİ NOKTALARI

- Toplam olay ve deneyim değiştirme oranları endüstri ortalamasının altında.

- Çalışanlara güvenlik için güç veriliyor (iş otoritesi durduruldu).

- Çalışanların güvenlik prosedürlerine uyarak çalışmasını sağlamak için çalışa disiplin politikaları.

- Tüm çalışanlar için güvenlikle ilgili performans hedefleri.

- Şirket içinde güvenlik önlemleri

- Stratejik hedefleri ele almak ve süreçleri Yönetim Kuruluna raporlamak için çalışanlar ve yöneticilerden oluşan Güvenlik Komitesi.

- Şirketin güvenlik kültürünü desteklemek ve kutlamak için şirket içerisinde güvenlik ayı uygulaması.

- Her ofiste bulunan çalışanlar için güvenlik kaynağı gören yerel güvenlik koordinatörleri.

- Örnek güvenlik uygulamalarını ödüllendirmek ve şirket için önemini vurgulamak için Başkanın Güvenlik Mükemmeliyeti Ödülü.

- Kurumsal Güvenlik IntraNet sayfası ve haftalık güvenlik ipuçları.

- Tüm çalışanlara temel bilgiler ve gelecek güvenlik girişimlerine dair güncellemeler sunmak için yıllık güvenlik farkındalığı eğitimi.

- Çalışanlara belirli rolleri için ihtiyaç duyacakları eğitimi hemen sağlamak için işe özel güvenli eğitimleri.

- Tedbirli sürüş ve standart ilk yardımdan özelleşmiş müşteriye özel eğitimlere kadar değişen güvenlik eğitimi seçenekleri.

- İş alanında sağlık ve güvenlik konularını ele almak için iş güvenliği toplantıları.

- Şirketin çalışanların proaktif güvenlik kültürüne dahil olma konusunda bağlılığını gösteren Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliği.

- Tedarik süreçlerinde müşterilere yardım etmek için ISNet World üyeliği.

Kurumsal Güvenlik Programı