Yenilenebilir Enerji ve YEKA Projelerinin Teknik Danışmanlık ve Projelendirme

Yenilenebilir Enerji ve YEKA Projelerinin Teknik Danışmanlık ve Projelendirme

YEKA Yönetmeliği uyarınca, Türkiye’de TEİAŞ trafo kapasitesinde boşluk olan uygun bölgelerde proje geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bu anlamda yatırımcının talep etmiş olduğu bölgelerde, Bakanlığın açıklamış olduğu kurulu güç yarışmasına uygun trafo kapasitesi araştırması yapılarak uygun araziler bulunmaktadır. 

Bir sonraki aşamada proje sahasında ön keşif çalışmaları yapılarak teknik ve mali olarak analizler gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Bakanlık’ın açmış olduğu YEKA ihaleleri için gerekli tüm hazırlık tarafımızca gerçekleştirilmektedir.